فرم کاربرگ شماره پنج گزارش بازخوردها فرم کاربرگ شماره پنج  گزارش بازخوردها ۱ صفحه pdf … دریافت فایل

ادامه مطلب

فرم کاربرگ شماره پنج گزارش بازخوردها با فرمت ورد فرم کاربرگ شماره پنج  گزارش بازخوردها با فرمت ورد ۱ صفحه ورد … دریافت فایل

ادامه مطلب

فرم کاربرگ شماره هفت برنامه آموزشی معلم فرم کاربرگ شماره هفت برنامه آموزشی معلم ۱ صفحه pdf … دریافت فایل

ادامه مطلب

فرم کاربرگ شماره هفت برنامه آموزشی معلم با فرمت ورد فرم کاربرگ شماره هفت برنامه آموزشی معلم با فرمت ورد ۱ صفحه ورد … دریافت فایل

ادامه مطلب

آموزشنامه دانشگاه فرهنگیان آموزشنامه دانشگاه فرهنگیان سال اول شماره ۵ ویژه نامه کارورزی ۲۵ صفحه pdf … دریافت فایل

ادامه مطلب

طرح توجیهی تولید سولفات پتاسیم جامد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  k2so4ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ داراي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ شود.(شکل۱)در حلال ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﯿﺴﺮول و آب ﺣﻞ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻼل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮن و اﻟﮑﻞ ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﺣﻼﻟﯿﺖ آن در آب ﺑﻪ دﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ یابد. […]

ادامه مطلب

طرح توجیهی تولید سولفیت سدیم سولفیت سدیم ماده ای شیمیایی و یکی از مواد حد واسط معدنی میباشد.این نمک به دو صورت خشک و متبلور وجود دارد که فرمول های آن ها به ترتیب بصورت na2so3 7h2o na2 so3میباشد. تعداد صفحات:۷۸ فرمت:pdf اشتغال زایی:۴۸نفر … دریافت فایل

ادامه مطلب

طرح توجیهی تولید سیلیس ریخته گری اصولا صنعت ریخته گری یکی از مهم ترین فرایند های ساخت و تولید است،به طوری که مثلا در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی،ریخته گری از نظر حجم در مقام شش صنایع اساسی قرار دارد.یک موتور ۸ سیلندر اوتومبیل ممکن است تا حدود ۱۳۰ قطعه ریخته گری داشته باشد. تعداد صفحات:۳۲۹ فرمت:pdf اشتغال زایی:۹۰نفر … دریافت فایل

ادامه مطلب

دانلود طرح درس -علوم پنجم – آیا مولکولها حرکت می کنند ؟ ( بدیعه پردازی )                 دانلود طرح درس -علوم پنجم – آیا مولکولها حرکت می کنند ؟ ( بدیعه پردازی ) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۶ صفحه قيمت ۲۰۰۰ تومان قسمتی از مجموعه مشخصات: نام درس : علوم         مقطع : ابتدایی         پایه : پنجم موضوع درس : آیا مولکولها […]

ادامه مطلب

دانلود طرح درس -علوم پنجم- چرا مواد خاصیتهای متفاوتی دارند (روش پرس و جو)               دانلود طرح درس -علوم پنجم- چرا مواد خاصیتهای متفاوتی دارند ؟(روش  پرس و جو) فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۵ صفحه قيمت ۲۰۰۰ تومان قسمتی از مجموعه مشخصات نام درس : علوم      مقطع : ابتدایی      پایه : پنجم موضوع درس : چرا مواد خاصیتهای متفاوتی دارند ؟ زمان: […]

ادامه مطلب

حامیان