کشتی فرنگی

دستور دبیر برای جلوگیری از فعالیت سرمربیان کشتی آزاد و فرنگی

با تاکید علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی محمد بنا و غلامرضا محمدی اجازه تیم داری در لیگ برتر کشتی را ندارند.

9 تیر 1399

میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی رسما از ماهشهر گرفته شد

میزبانی رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی رسما از ماهشهر گرفته و به تهران سپرده شد.

13 آذر 1398