تایم: اگر غرب کاری نکند، پرچم روسیه در کل آفریقا به اهتزار درمی آید

به گزارش استدیو مرینا، ایسنا نوشت: کودتای نظامی اخیر نیجر که به سرنگونی دولت محمد بازوم رئیس جمهور نزدیک به فرانسه منجر شد، نه تنها منطقه ساحل آفریقا بلکه جامعه دنیای را در موجی از بهت فروبرد؛ اما در این میان تصاویری که بیانگر حمایت نیجری ها از روسیه است، غربی ها را مضطرب و پریشان حال نموده است و در عین حال یک تضاد شدید را برای غربی ها که مدعی هستند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دنیا مطرود شده، ایجاد می نماید.

تایم: اگر غرب کاری نکند، پرچم روسیه در کل آفریقا به اهتزار درمی آید

نشریه تایم در گزارشی نوشت: در سال های اخیر قدرت های بزرگی مثل روسیه و چین و قدرت های محلی رو به رشدی مثل امارات متحده عربی با کوشش های دیپلماتیک و مالی خود در آفریقا، باعث شده اند تا شاهد تحولات تازهی در این قاره باشیم. این قدرت ها نفوذ استعمارگران قدیمی نظیر بریتانیا و فرانسه را جابجا نموده اند. برای مثال، طبق شاخص ضریب نفوذ در آفریقای غربی عمدتا فرانسوی زبان، فرانسه تا سال 1980 قدرت خارجی غالب در 9 کشور از 16 کشور این منطقه محسوب می شد اما امروزه فقط در سه کشور نفوذ دارد.

البته حضور روسیه در آفریقا چندان مسئله تازهی نیست. غنا، گینه و مالی مواردی هستند که در آن ها از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک نیروی قدرتمند ضداستعماری یاد می گردد؛ نیرویی که در پی آزادی آفریقایی ها از بند ظلم و ستم اروپایی ها و آمریکایی ها (سرمایه داری) بوده است. مشارکت و حضور اتحاد جماهیر شوروی در آفریقا گسترده بوده و شامل یاری های مالی و نظامی به دولت های سوسیالیستی که در جنگ های آزادی بخش می جنگیدند، بوده است. از آن موقع به بعد روسیه حضور دیپلماتیک چند دهه ای خود را در بیشتر کشورهای آفریقایی حفظ نموده است.

نشریه آمریکایی می نویسد: در سال های اخیر، تسلیحات روسیه به آفریقا سرازیر شده و از سال 2018، 40 درصد از تسلیحات وارداتی کشورهای آفریقایی را تامین نموده است. در همین حال، گروه نظامی روسی واگنر عمیقا درگیر منافع امنیتی کشورهایی مثل جمهوری آفریقای مرکزی و سودان شده است و این گروه نه تنها آموزش های نظامی ارائه داده بلکه امنیت طلا و دیگر معادن را به ازای سهمی از سود آن فراهم نموده است.

تجارت کلی روسیه با آفریقا بسیار بیشتر از چین است و روسیه نفوذ زیادی در این قاره دارد. این نفوذ صرفا شامل تسلیحات نمی گردد، بلکه بخش مهم کشاورزی را نیز دربر می گیرد. قاره آفریقا وابستگی شدیدی به واردات مواد غذایی دارد و همین مسئله روسیه را در موقعیت منحصربه فردی قرار می دهد که چین یا دیگر کشورها نمی توانند به آن موقعیت برسند.

تایم نوشته سال گذشته میلادی و پس از کودتا در بورکینافاسو، مردم پرچم روسیه را تکان می دادند و سال جاری این اتفاق در نیجر رخ داد. اگر رهبران آمریکا و اروپا مایل هستند تا از تکرار این اتفاق جلوگیری نمایند، باید مسیر خود را تغییر دهند. طبق پیش بینی های تیم این نشریه، اگر تغییری در طرز تفکر و عمل آمریکا و اروپا رخ ندهد، این کشورها از نظر منابع کلیدی نفوذ بین المللی از جمله یاری، تجارت، انتقال تسلیحات و مشارکت دیپلماتیک با آفریقا عقب خواهند ماند.

نشریه آمریکایی در سرانجام نوشت: غرب برای تغییر مسیر کنونی باید نسبت به توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری در آفریقا بیشتر متعهد گردد. قراردادهای تجاری قبلی با ایجاد یک رقابت ناسالم که به کارگران آفریقایی ضربه زد، تحت عنوان بوسه مرگ شناخته شده اند. آمریکا و اروپا برای آنکه در این مسیر پیروز شوند، باید تجارت ها و سرمایه گذاری های تازه را منصفانه تنظیم نمایند و موجب توسعه صنایع آفریقایی و کاهش فقر در این قاره شوند. آمریکا و اروپا باید بودجه هایشان را برای آژانس توسعه جهانی ایالات متحده و سازمان های مشابه افزایش دهند؛ در غیر این صورت با اهتزار پرچم روسیه در آفریقا و صحنه هایی بیشتر از این جنس روبرو خواهند شد.

3310310

نشریه تایم در گزارشی نوشت: در سال های اخیر قدرت های بزرگی مثل روسیه و چین و قدرت های محلی رو به رشدی مثل امارات متحده عربی با کوشش های دیپلماتیک و مالی خود در آفریقا، باعث شده اند تا شاهد تحولات تازهی در این قاره باشیم. این قدرت ها نفوذ استعمارگران قدیمی نظیر بریتانیا و فرانسه را جابجا نموده اند. برای مثال، طبق شاخص ضریب نفوذ در آفریقای غربی عمدتا فرانسوی زبان، فرانسه تا سال 1980 قدرت خارجی غالب در 9 کشور از 16 کشور این منطقه محسوب می شد اما امروزه فقط در سه کشور نفوذ دارد.

البته حضور روسیه در آفریقا چندان مسئله تازهی نیست. غنا، گینه و مالی مواردی هستند که در آن ها از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک نیروی قدرتمند ضداستعماری یاد می گردد؛ نیرویی که در پی آزادی آفریقایی ها از بند ظلم و ستم اروپایی ها و آمریکایی ها (سرمایه داری) بوده است. مشارکت و حضور اتحاد جماهیر شوروی در آفریقا گسترده بوده و شامل یاری های مالی و نظامی به دولت های سوسیالیستی که در جنگ های آزادی بخش می جنگیدند، بوده است. از آن موقع به بعد روسیه حضور دیپلماتیک چند دهه ای خود را در بیشتر کشورهای آفریقایی حفظ نموده است.

نشریه آمریکایی می نویسد: در سال های اخیر، تسلیحات روسیه به آفریقا سرازیر شده و از سال 2018، 40 درصد از تسلیحات وارداتی کشورهای آفریقایی را تامین نموده است. در همین حال، گروه نظامی روسی واگنر عمیقا درگیر منافع امنیتی کشورهایی مثل جمهوری آفریقای مرکزی و سودان شده است و این گروه نه تنها آموزش های نظامی ارائه داده بلکه امنیت طلا و دیگر معادن را به ازای سهمی از سود آن فراهم نموده است.

تجارت کلی روسیه با آفریقا بسیار بیشتر از چین است و روسیه نفوذ زیادی در این قاره دارد. این نفوذ صرفا شامل تسلیحات نمی گردد، بلکه بخش مهم کشاورزی را نیز دربر می گیرد. قاره آفریقا وابستگی شدیدی به واردات مواد غذایی دارد و همین مسئله روسیه را در موقعیت منحصربه فردی قرار می دهد که چین یا دیگر کشورها نمی توانند به آن موقعیت برسند.

تایم نوشته سال گذشته میلادی و پس از کودتا در بورکینافاسو، مردم پرچم روسیه را تکان می دادند و سال جاری این اتفاق در نیجر رخ داد. اگر رهبران آمریکا و اروپا مایل هستند تا از تکرار این اتفاق جلوگیری نمایند، باید مسیر خود را تغییر دهند. طبق پیش بینی های تیم این نشریه، اگر تغییری در طرز تفکر و عمل آمریکا و اروپا رخ ندهد، این کشورها از نظر منابع کلیدی نفوذ بین المللی از جمله یاری، تجارت، انتقال تسلیحات و مشارکت دیپلماتیک با آفریقا عقب خواهند ماند.

نشریه آمریکایی در سرانجام نوشت: غرب برای تغییر مسیر کنونی باید نسبت به توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری در آفریقا بیشتر متعهد گردد. قراردادهای تجاری قبلی با ایجاد یک رقابت ناسالم که به کارگران آفریقایی ضربه زد، تحت عنوان بوسه مرگ شناخته شده اند. آمریکا و اروپا برای آنکه در این مسیر پیروز شوند، باید تجارت ها و سرمایه گذاری های تازه را منصفانه تنظیم نمایند و موجب توسعه صنایع آفریقایی و کاهش فقر در این قاره شوند. آمریکا و اروپا باید بودجه هایشان را برای آژانس توسعه جهانی ایالات متحده و سازمان های مشابه افزایش دهند؛ در غیر این صورت با اهتزار پرچم روسیه در آفریقا و صحنه هایی بیشتر از این جنس روبرو خواهند شد.

3310310

منبع: خبرآنلاین
انتشار: 15 مرداد 1402 بروزرسانی: 15 مرداد 1402 گردآورنده: studiomerina.ir شناسه مطلب: 2234

به "تایم: اگر غرب کاری نکند، پرچم روسیه در کل آفریقا به اهتزار درمی آید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تایم: اگر غرب کاری نکند، پرچم روسیه در کل آفریقا به اهتزار درمی آید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید